• LTH Traktor AB

    Verksamhetsområden

Entreprenad och gruvverksamhet

Entreprenadavdelning

Under denna avdelning utförs diverse olika arbeten som är kopplade till maskinentreprenad. Vi utför maskintransporter, godstransporter och materialtransporter av olika fraktioner och typer.

Vidare utför vi olika schakt-, mark- och anläggningsarbeten.

Gruvverksamhet ovan jord

Inom detta verksamhetsområde handlar det mest om att hantera malm och andra produkter som hör gruvdriften till, och detta utförs med hjullastare, lastbilar, dumprar och truckar. Andra förekommande arbetsuppgifter som kan utföras är lastningar av tåg, lossning av gods från lastbil och vägunderhåll.

Schakt-, mark- och anläggningsarbeten utförs också inom området.

Gruvverksamhet under jord

Under detta verksamhetsområde utförs tillredningslastning, skutknackning, materialtransporter och transport av berg samt utlastning av raise borrkax.

Vi ansvarar även för underhåll av vägar och nivåer.

Rivning, Sanering och Återvinnings Avdelningen

Inom segmenten finns en kombination av bred teknisk kunskap och spetskompetens. Hela organisationen från ledning till operatör besitter mångårig erfarenhet inom sina respektive verksamhetsområden. Genom certifieringar och interna utbildningar garanterar vi att våra kunder får en hög kvalitet på utförda arbeten. Med 100-tals komplexa projekt, en modern maskin- park och mer än 35-års erfarenhet i ryggsäcken är vi därför glada att kunna erbjuda våra kunder:

• Teknisk Konsultation • Miljöinventering • Sanering av Farligt Avfall • Marksanering • Selektiv rivning • Demontering och flyttning • Totalrivning och    Industriavveckling • Förädling och Krossning • Markarbeten

Last och Terräng Häggroths Traktor AB

Ställverksvägen 29
981 38 Kiruna

Tel. huvudkontor:

0980-824 07

Fax:

0980-679 24