• LTH Traktor AB

    Kontakta oss

Kontakta oss

Huvudkontor

Lennart ”Lelle” Häggroth, VD
lelle@lthtraktor.se

Ronny Häggroth, Delägare
ronny@lthtraktor.se

Tommy Häggroth, Delägare
tommy@lthtraktor.se

Roland Lindmark, Ekonomichef
roland@lthtraktor.se

Eva Stålnacke, KMA & Personal ansvarig

eva@lthtraktor.se

Åke Andersson, Utbildare

utbildningen@lthtraktor.se

ake@lthtraktor.se

Administratörer
kontor@lthtraktor.se

Arbetsledare, stadsavdelningen

Telefon:
070-609 24 07

Jens Räty

jens@lthtraktor.se

Patrik Rönnebro
patrik@lthtraktor.se

Torbjörn Olsson
torbjorn@lthtraktor.se

Rivning, Sanering och Återvinning

Telefon:
070-630 66 28

Mats Helin, Arbetschef

mats.helin@lthtraktor.se

Arbetsledare, Verkstad U9

Thomas Keskitalo
thomas@lthtraktor.se

Platschef KUJ

Simon Raattamaa
simon@lthtraktor.se

Arbetsledare Tillredningslastning & transport / Bergförstärkning, Skuthantering KUJ

Telefon:
070-395 24 07

Alexander Hedin
Daniel Eliasson
Marcus Furtenback
Martin Björk

E-post:
kuj@lthtraktor.seKontor, Kiruna Under Jord (KUJ)

Verksamhetsutvecklare
Ronnie Asplund

Kontor tillredningslastning och transport/bergförstärkning:
0980 – 717 77

Kontor vägunderhåll/skuthantering:
0980 – 715 98

Fax:
0980 – 727 47Arbetsledare Vägunderhåll, KUJ

Telefon:
073 – 094 24 07

Rickard Pantzare

E-post:
vu@lthtraktor.se
Arbetsledare Verkstad, KUJ

Tom Johansson
tom@lthtraktor.se
Last och Terräng Häggroths Traktor AB

Ställverksvägen 29
981 38 Kiruna

Tel. huvudkontor:

0980-824 07

Fax:

0980-679 24